آدرس خود را وارد نمایید، تا وضعیت چگالی کلمات کلیدی و مکان استفاده از آن را بررسی نماییم

.

چگالیکلمات کلیدی

چگالی کلمات کلیدی را درصد تعداد تکرار کلمه کلیدی یا عبارت مورد نظر در یک صفحه وب سایت نسبت به تعداد کل کلمات آن صفحه بیان می شود.  در زمینه بهینه سازی وب سایت ها برای موتورهای جستجو، چگالی کلمات کلیدی می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه یک صفحه اینترنتی برای یک کلمه کلیدی یا عبارت خاص مرتبط هست یا خیر در نظر گرفته شود.

در اواخر 1990، روزهای ابتدایی موتورهای جستجو، چگالی کلمه کلیدی یکی از فاکتورهای مهم برای رتبه بندی صفحات به شمار می رفت. همین امر باعث شد مدیران وب سایت ها روش بهینه سازی چگالی کلمات کلیدی پیدا و استفاده نمایند. موتورهای جستجو نیز شروع به دادن اولویت به معیارهای دیگری کردند که به صورت مستقیم در اختیار مدیران وب سایت ها نباشد. امروز، استفاده بیش از حد از کلمات کلیدی را در عمل انباشتگی کلمات کلیدی (keyword stuffing) می نامند و باعث جریمه یک صفحه یا یک وب سایت می شود.

بسیاری از کارشناسان سئو بر این باورند بهینه سازی کلمات کلیدی باید 1 تا 3 درصد بیشتر نباشد. بیشتر از آن می تواند به عنوان اسپم در جستجو شناخته شود. چگالی کلمات کلیدی برای صفحات اینترنتی با هدف بهینه سازی و سئو از فرمول مشخصی محاسبه می شود. که در آن از تعداد تکرار کلمه کلیدی و تعداد کل کلمات در متن مورد در نظر استفاده می شود. نتیجه این فرمول را چگالی کلمات کلیدی عنوان می شود. زمان محاسبه چگالی کلمه کلیدی، تگ های html و دیگر تگ ها که در وب سایت ظاهر نمی شود، شمارش نمی شود.

زمانی که چگالی را برای یک عبارت بیشتر از یک کلمه محاسبه کنیم، فرمول به صورت خاصی تغییر می کند. در حالی که مجددا از تعداد کلمات در عبارت مورد نظر نیز استفاده می شود. بنابراین به عنوان مثال زمانی که در یک صفحه 400 کلمه وجود دارد و کلمه موردی نظر ما "بهینه سازی موتور جستجو" 3 بار تکرار شده است. چگالی کلمات مورد نظر برابر 3 درصد می باشد.

از دیدگاه ریاضی، مفهوم اصلی چگالی کلمه کلیدی به تعداد تکرار  که به عنوان یک کلمه کلیدی در کل متن ظاهر می شود، اشاره می کند. یک کلمه (کلیدی با هدف محاسبه چگالی) خود می تواند شامل چند کلمه باشد به عنوان مثال "بهینه سازی موتور جستجو" به عنوان یک ماهیت در نظر گرفته می شود.

T تکرار از عبارت "بهینه سازی موتورجستجو" در متن یک صفحه به عنوان کلید چگالی عبارت معرفی می شود. این روش از دیدگاه ریاضی برای محاسبه چگالی یک عبارت به هم مرتبط (keyphrase) نسبت به محاسبه اصلی مناسب تر است. اما به توجه به گروه بودن عبارت "بهینه سازی موتور جستجو" در یک واحد به جای چهار کلمه ظاهر می شود.

برای محاسبه دقیق تر چگالی کلمات کلیدی بهتر است، تعداد کل کلمات موجود در عبارت مورد نظر از تعداد کل کم شود.

بهترین درصد برای چگالی کلمات کلیدی با هدف بهبود سئو چقدر است؟

پاسخ کوتاه برای این سوال، با توجه به تجربه من، درصد ایده آلی برای این موضوع وجود ندارد.

یک الگوی ثابت یا یک درصد ثابت برای بهینه سازی چگالی کلمات کلیدی وجود ندارد تا با استفاده از آن بتوانید رتبه عمومی خود را در موتورهای جستجو افزایش دهید.

من مطمئنا به این موضوع که درصد مشخصی از کلمات کلیدی در کلمات یک متن باعث رفتن آن صفحه به نتیجه اول در گوگل می شود، اعتقاد ندارم. در حالی که کلید موفقیت در بسیاری از زمینه های سئو ساده است، اما فریب دادن موتورهای جستجو در سال 2017 اصلا ساده نیست.

شاید برای هدف شما انتخاب یک درصد مشخص زیاد حرفه ای نباشد. اما من فکر می کنم می توان از احتمال خطر فیلتر جریمه گوگل عبور کرد اگر کلمات کلیدی مطالب یک صفحه و تمامی المان های آن بر روی همان شرایط تمرکز داشته باشد.

آیا همچنان چگالی کلمات کلیدی اهمیت دارد؟

با ظهور جستجو معنایی اهمیت استفاده از کلمات کلیدی خاص در متن کاهش پیدا می کند. گوگل و دیگر موتورهای جستجو در درک و تعیین مقصود اصلی متن جستجو شده بهتر شده اند. برای مثال، با استفاده از مثال بالا گوگل بهتر قادر به تعیین و درک این موضوع هست اگر کسی عبارت "کیک عروسی" را جستجو می کند به احتمال زیاد به دنبال نان شیرینی فروشی در منطقه خود هست که توانایی تهیه کیک عروسی باشد. در حالی که در گذشته گوگل ممکن بود نتایج به طور مشخص برای کیک عروسی را نمایش دهد، تصاویری از کیک، احتمالا به دنبال دستورالعمل ساخت یکی از آن نیز هست و دیگر موارد.

بنابرای کلمات کلیدی در حالی هنوز اهمیت دارند که به وضوح استفاده از آن ها دیگر مهم نیست. اما باید هنوز هم درباره چگالی کلمات کلیدی صحبت کنیم.

فعلا من به صورت مستقیم به این سوال پاسخ نمی دهم، اما امیدوارم شما درک خوبی نسبت به کاهش اهمیت تعداد تکرار مشخص کلمات کلیدی در متن را پیدا کرده باشید.

هیچ بهینه ی چگالی کلماتی برای هدف شما وجود ندارد. اما اگر شما نیاز مبرمی بر دانستن یک عدد مشخص دارید، اینجا بهترین مکان هست. من می توانم به شما بگویم، با توجه به گزارش پارامترهای رتبه بندی سال 2016، در صفحات با بالاترین رتبه در گوگل، کلمات کلیدی خاص 8 تا 10 بار در صفحاتی با میانگین 1285 کلمه، تکرار شده اند.

با این حال چند نکته مهم را در ذهن داشته باشید.

  1. ۱- این مطالعه نشان می دهد این موضوع برای صفحات قرار گرفته در 5 نتیجه اول ضروری نیست. اما صفحاتی که در موقعیت اول رتبه کلمه کلیدی در گوگل (serp) قرار گرفته اند، کلمات کلیدی خاص آنها به طور میانگین تنها 7 بار تکرار شده است.
  2. ۲- تعداد کلمات به یک عامل مهم تر در رتبه بندی ها نسبت به تعدا کلمات کلیدی تبدیل شده است. محتوای طولانی تر به صورت طبیعی شامل نمونه های بیشتری از پیشنهاد کلمات کلیدی مرتبط هستند. پس تعجب آور نیست که تعداد کلمات کلیدی در محتواهای سطح بالا، به آرامی از سال 2014 افزایش پیدا کرده است به همین ترتیب تعداد کلمات در صفحات با رتبه های بالا نیز افزایش داشته است.
  3. ۳- اهمیت استفاده از عبارت هایی با ارتباط معنایی نزدیک (relevant) و عبارت هایی که براساس موضوع باید در متن باشد (proof) در حال افزایش هست. بازاریابان و سئوکارها باید به خوبی تمرکز خود را برای استفاده از ترکیب این کلمات و عبارات ها در متن های خود را افزایش دهند و نه تنها به محاسبه چگالی کلمات کلیدی. عبارت های مرتبط (relevant term)به این معنا هست، اگر شما درباره آیفون در حال نوشتن یک متن یا مقاله هستید، به صورت طبیعی باید در متن خود از کلماتی مانند تکنولوژی، برنامه ها و سیستم عامل نیز صحبت و اشاره نمایید. و عبارت های قطعی (proof term) اشاره به کلماتی دارد که باید در متن شما وجود داشته باشد زمانی که درباره یک موضوع خاص صحبت می شود. مثلا اگر درباره موضوع آیفون صحبت می کنید باید از کلمات تلفن، اپل و یا شاید موبایل استفاده شده است.

چگونه باید از کلمات کلیدی در صفحاتم استفاده کنم؟

شکی نیست میان رابطه یک به یک میان استفاده از کلمات کلیدی خاص و تاثیر رتبه بندی فاصله افتاده است. با توجه به این موضوع که اهمیت استفاده از کلمات کلیدی به یک تعداد خاص از بین رفته است، چگونه باید از کلمات کلیدی استفاده کرد؟

در اینجا چند راهنمایی وجود دارد.

  1. ۱- مکان استفاده از کلمات کلیدی از تعداد تکرار آنها مهم تر است. من استفاده از کلمات کلیدی در برچسب های هدر (header tag) به خصوص در تگ های H1 و H2، تگ عنوان، آدرس و حداقل در یک مکان در میان محتوای تگ body رو پیشنهاد می کنم. سپس به جای حد عالی رساندن یک کلمه کلیدی، بر روی ترکیب تعدادی از کلمات کلیدی کار کنید.
  2. ۲- تمرکز بر روی محتوای طولانی تر و با ارزش تر به صورت طبیعی منجر به بهتر شدن رتبه صفحه در گوگل خواهد شد. در یک حوزه خاص با استفاده از چند کلمه کلیدی می توانید آن حوزه را پوشش دهید؟ بهتر هست به جای تمرکز بر روی کلمات کلیدی، با استفاده از نوشتن محتواهای طولانی، با ارزش، با کیفیت به همراه جزییات زیاد، بهترین شانس برای بدست آوردن لینک های ورودی با ارزش، انتشار محتوای وب سایت شما در شبکه های اجتماعی و افزایش رتبه صفحات در نتایج جستجو را به همراه داشته باشید.
  3. ۳- تحقیق و بررسی کلمه کلیدی هنوز هم برای پیدا کردن موضوعات مهم و همچنین پیدا کردن کلمات مرتبط و لازم (related and proof) کاربرد دارد. مبادا این مقاله منجر شود که شما فرض کنید دیگر تحقیق و بررسی کلمات کلیدی بی اهمیت است که این جمله صحیح نیست. دانستن این موضوع که چه نوع عبارت هایی توسط کاربران معمولا در گوگل جستجو می شود در پاسخ به بسیاری از سوالات شما در زمینه وب سایت کمک می کند و افزایش بازدید کننده نتیجه آن خواهد بود. همچنین می تواند به شما به صورت بالقوه در پیدا کردن عنوان های مناسب برای زیر بخش های خود زمانی که در حال تهیه یک محتوا جامع هستید تاثیر مثبتی بگذارد.

نتیجه گیری

پاسخ سریع به این سوال که آیا هنوز چگالی کلمات کلیدی مهم هستند یا خیر، باید این گونه پاسخ بدهم: دو صفحه با چگالی کلمات کلیدی یکسان می توانند رتبه هایی بسیار متفاوت با یکدیگر داشته باشند. یک صفحه که حاوی چند یا حتی هیچ مورد از کلمه کلیدی مورد نظر باشد می تواند رتبه بسیاری بالایی برای آن کلمه انتخاب شده بدست آورد در حالی که یک صفحه با ده ها تن کلمه کلیدی می تواند در نتایج کلمه کلیدی مورد نظر ظاهر نشود. این موضوع به این امر نشان دارد تنها تکیه به چگالی کلمه کلیدی کفایت نمی کند و اما همین چگالی کلمات کلیدی در تاثیر مثبت در یک صفحه می تواند بسیار موثر باشد.

بزرگترین خطراتی که من  می توانم آن را ببینم، تمرکز تنها بر روی چگالی کلمات کلیدی و زمانی هست که برای برای پوشش دادن به یک موضوع به صورت غیر طبیعی قرار می دهید. این موضوع می تواند به صورت طبیعی یا توسط الگوریتم پنالتی شما را نابود کند اگر به شدت مشخص و فاحش باشد. بهتر است به جای تفکر و صرف وقت که با چه استراتژی کلمات کلیدی را ترکیب کنید، تمرکز خود را با هدف پوشش کامل بر روی زیر موضوعات فرعی مبحث خود کنید با این هدف که تنها برای خوانندگان بیشترین ارزش محتوایی را داشته باشد. زمانی که شما یک مطالب بسیار عالی می نویسید این بهترین کار ممکن برای پوشش دادن به آن موضوع انجام داده اید، بدون آن که در نظر بگیرید چه کلمات کلیدی در متن به کار رفته اند. این بهترین روش برای قرار گرفتن در رتبه های بالا در سال 1396 و بعد از آن خواهد بود. خیلی ها تصور درستی از بهینه چگالی کلمات کلیدی ندارند.

ابزار چگالی کلمات کلیدی