آدرس خود را وارد نمایید، تا وضعیت تگ های H‌ آن را بررسی نماییم

.

چرا از تگ H استفاده نماییم؟

برچسب های سربرگ HTML (تگ های H)، همان طور که از نام آنها مشخص هست، به منظور جداسازی و ایجاد تفاوت میان عنوان و زیر عنوان ها از بقیه محتوا استفاده می شوند. همچنین این دستورات برای مدیران سایت ها به عنوان شماره برچسب های سربرگ (تگ های H) ویا به زبانی ساده تر تگ سربرگ شناخته می شود.
مهم ترین تگ سربرگ، تگ H1 و کم اهمیت ترین تگ H6 می باشد. در برنامه نویسی HTML، تگ های سربرگ از H1 تا H6 به صورت سلسله مراتبی از بالا به پایین مرتب شده است. این به این معنی هست اگر از این تگ ها به صورت نامرتب و بی نظم استفاده نمایید و ساختار استفاده از این تگ ها رعایت نشود، برای سئو سایت شما اصلا مناسب نیست.
به عنوان مثال، اگر سایت خود را با یک تگ H1 و به دنبال آن تگ H3 معرفی نمایید، به این شکل سلسله مراتب تگ ها شکسته خواهد شد و به این معنی خواهد بود ساختار سربرگ شما (تگ H (SEO پسند نیست (اصول سئو سایت رعایت نشده است). با این حال، ساختار از پایین به بالا می تواند بدون مشکل پرش داشته باشد، یعنی شما به راحتی می توانید از تگ H2 به تگ H4 پرش داشته باشید بدون آن که مشکلی وجود داشته باشد. در حالت ایده آل سئو، در هر صفحه هرگز نباید بیشتر از یک تگ H1 وجود داشته باشد.

مزایای استفاده از تگ های سربرگ (heading tags)

تگ های سربرگ (تگ های H) با هدف مشخص کردن بخش های مختلف محتوای صفحه شما استفاده می شود. استفاده کردن از تگ های H، در بهبود سئو و قابلیت استفاده از سایت را افزایش می دهد.

بررسی تگ های H از دیدگاه بهینه سازی سایت

۱- ارتباط: با هدف تعیین و بررسی ارتباط، موتورهای جستجو کلمات استفاده شده در تگ های سربرگ (تگ های H) را محتوای داخل آن بخش مقایسه و ارزیابی می کنند. از این ر و مهم است که کلمات کلیدی استفاده شده در تگ H1 و دیگر تگ ها در محتوا نیز وجود داشته و تکرار شده باشند.
۲- سازگاری کلمات کلیدی:  عنکبوت های موتورهای جستجو، کلمات کلیدی تگ های H را با دیگر بخش های صفحه با هدف تطبیق و ارتباط بین آن ها بررسی می کنند.
۳- اهمیت تگ H1: تگ H1، با اهمیت ترین تگ بوده و هرگز نباید وجود آن را در یک صفحه نادیده گرفت. عنکبوت های موتورهای جستجو توجه ویژه ای به کلمات استفاده شده در تگ H1 دارند، زیرا به این تگ با این دید نگاه می کنند که حاوی شرح عمومی و کلی از محتوای آن صفحه را شامل می شود دقیقا همان نگاهی که به عنوان یک صفحه دارند به این برچسب نیز دارند.
۴- تقویت و غنی سازی تجربه کاربر: برچسب های H، تصویری واضح و روشن درباره محتوای آن صفحه به کاربر می دهند. موتورهای جستجو اهمیت زیادی به تجربه کاربر در سایت ها می دهند. به این معنی که استفاده از تگ های H (برچسب های سربرگ) یک جزء مهم در بهینه سازی سایت و صفحات به شمار می رود.

بررسی اهمیت تگ های H از لحاظ بهبود در نمایش محتوا

برای کاربران وب که باید مطلبی را مطالعه نمایند، آسان تر این است که بخش های محتوا با استفاده از یک ساختار صحیح دسته بندی و اشاره شده باشد.
برچسب تگ H1 (عنوان اصلی و تگ اصلی سایت) یک صفحه، به کاربران یک دید کلی از محتوای آن صفحه می دهد.
کاربران با مطالعه عنوان تگ های مختلف H به راحتی می توانند محتوای آن صفحه را بررسی کرده و تنها بخش هایی که به آن علاقه مند هستند را مطالعه نمایند.
کاربرد اصلی تگ های H برای بهبود و بهینه سازی (سئو) سایت هست و نه برای بدست آوردن فونت و سایز های بزرگتر، اما به نظر می رسد ارایه محتوای یک سایت توسط این دسته بندی بهتر و دقیق تر هست.

کارهایی که شما نباید با استفاده از تگ های H انجام دهید

برچسب های H خود را با کلمات کلیدی پر نکنید
بیش تر از یک بار از تگ H1 در هر صفحه استفاده نکنید. به صورت معمول هر صفحه دارای یک تگ H1 می باشد و اگر صفحه ای دو بار یا بیشتر تگ H1 استفاده کرده باشد، موتورهای جستجو فکر می کنند هدف از استفاده بیشتر از این برچسب برای قرار دادن کلمات کلیدی با هدف بهبود سئوسایت می باشد. همین امر امکان جریمه سایت را افزایش می دهد، بهتر هست محتوای این دو بخش را در دو عنوان و در دو صفحه  مختلف قرار دهید که هر صفحه تگ H1 مخصوص به خود را دارد. این مساله باعث می شود کاربران و عنکبوت موتورهای جستجو احساس بهتری داشته باشند اگر چه استفاده چندین باره از تگ H1 در یک صفحه مجاز می باشد.
از تگ های H در متن های پنهان استفاده نکنید. هر گونه استفاده از متن مخفی می تواند نتیجه جریمه سایت شما را در بر داشته باشد به ویژه اگر بخش مخفی در بهینه سازی و سئوسایت موثر باشد.
از عنوان های یکسان در تگ H برای صحفات مختلف سایت خود استفاده نکنید، تمرین بسیار خوبی است اگر تلاش کنید برای هر یک از صفحات خود، تگ های H با عنوان های یکتا تولید نمایید. همچنین استفاده از عنوان یکسان برای تگ H1 و تگ عنوان هر صفحه خودداری نمایید.
از تگ های H برای طراحی ظاهر سایت خود استفاده نکنید اما از آن ها برای سازمان دهی و ساختار صفحات خود استفاده نمایید، شیوه های نامه های CSS را برای طراحی ظاهر مناسب صفحات به کار گیرید.

بررسی تگ H